สินค้าทั้งหมด
สำนักงานใหญ่
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ +66 2555 0888
โทรสาร +66 2586 2929
 
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ +66 2555 0333
โทรสาร +66 2586 5757
โรงงานสระบุรี
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
42 หมู่ 8 เขตประกอบอุตสาหกรรม SIL ถ. หนองปลากระดี่
ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ +66 3637 3400
โทรสาร +66 3637 3412
โรงงานระยอง
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
130 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โทรศัพท์ +66 3889 2190
โทรสาร +66 3889 2200
 
บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด
130/3 หมู่ 3 ต. หนองะลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โทรศัพท์ +66 3889 2190
โทรสาร +66 3889 2200
 
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
42 หมู่ 8 เขตประกอบการอุตสาหกรรม SIL ถ.หนองปลากระดี่
ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี
18140
โทรศัพท์ +66 3637 3400
โทรสาร +66 3637 3412